Какво може да ви демотивира в работата?

Когато говорим за работа и удовлетворение от нея, почти винаги споменаваме думите „мотивация” и „демотивация” - модерните термини, описващи желанието и хъса, с които вършим работата си или съответно – липсата на такива.
Какво може да ви демотивира в работата
За да сме достатъчно мотивирани само наличието на положителните, „мотивиращи” качества на работата не е достатъчно. Също толкова необходима е липсата на всички онези странични, дразнещи неща, които ни пречат всеки ден.

За всеки от нас демотивиращите фактори са различни, но във всички случаи оказват силно влияние върху отношението и настройката ни да работим тази работа в този екип и в тази компания .
Ако можем да се облегнем на резултатите от тази анкета, оказва се, че водещият фактор за демотивацията е отношението на шефа и колегите към работата ни. Разбира се, не по-малко неприятни са и неясните задължения и толерирането на мързеливите.

Доколко обаче мотивацията и демотивацията ни зависят от нас самите и доколко от ръководните кадри. Необходима ли е специална фирмена политика за повишаване на мотивацията на служителите?
И ако да - кой е отговорен?

 • Отговори
  Брой
 • Липсата на признание от шефа или колегите
  813
  31,68 %
 • Прекалено много работа
  183
  7,13 %
 • Неясни задължения
  445
  17,34 %
 • Толериране на мързеливите
  235
  9,16 %
 • Липса на комуникация
  164
  6,39 %
 • Лош офис
  726
  28,29 %