Токуда банк АД
Главен експерт / Експерт в отдел „Картов център“, Централно управление, София
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт / Експерт в отдел „Картов център“, Централно управление, София

София длъжност на пълно работно време

За нас

Ние сме Токуда Банк - гъвкава банка, която в работата си комбинира източните традиции и западните тенденции. Нашите принципи са прозрачност, яснота и коректност.
Токуда Банк е собственост на японската компания „Токушукай Инкорпорейтед“ и вече 27 години е част от динамично развиващия се банков сектор в България.
Ние сме отговорен работодател и се стремим да осигуряваме на нашите служители възможности за реализация и развитие в добра работна среда и приятелски екип.
Ако вие сте отговорен и инициативен човек и имате високи цели, бихте ли станали част от нас?

Отговорности

• Участва по компетентност в обсъждането и разработването на програми, планове, вътрешно-нормативни документи, указания, инструкции и процедури с настоящата и бъдещата дейност на отдела.
• Следене и изпълнение на новости в картовите организации, бюлетини, мандати, препоръки и други. Изготвяне на задания към доставчици на софтуерни решения и предложения за промяна във вътрешните нормативи във връзка с тези новости и изисквания.
• Осъществява процеси по мониторинг на транзакции и превенция срещу измами;
• Участва в процеса по мониторинг и обслужване на АТМ и POS терминални устройства;
• Обработва входящи и изходящи файлове свързани с картовите разплащания;
• Обработва входящи транзакционни файлове от други банки и дружества в изпълнение по картови разплащания с международни банкови карти, разплащания при търговци на Банката и други;
• Обработва клиентски жалби и оспорени плащания;
• Изготвя периодични справки и анализи за целите на отдела и мениджмънта на Банката;
• Оказва съдействие на клонова мрежа, клиенти и търговци при необходимост;

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо или техническо образование;
• Минимум 2 години опит в областта на картовата дейност;
• Опит в управлението на оспорени плащания с банкови карти;
• Компютърна грамотност – MS Office, опит с оперативен банков софтуер е предимство;
• Прецизност и бързина при въвеждане на данни и обработване на документи, спазване на срокове;
• Добро владеене на английски език;
• Отговорно отношение към поставени задачи.

Ние Ви предлагаме

• Възможности за изява и професионално развитие
• Допълнително здравно осигуряване
• Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
• Отстъпки при закупуването на спортна карта и пакети за почивка
• Предимството да работите за гъвкав и коректен работодател

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата автобиография. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0884100529

JobTiger Banner