HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Хост/еса в казино с Английски език
София
длъжност на пълно работно време
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner