Пластимо АД
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
Самоков
длъжност на пълно работно време
Zaplatomer