Община Враца
50 - 300 служителя
Счетоводител
Враца
длъжност на пълно работно време
ITCD