Telelink Infra Services
Строителен инженер
гр. София
длъжност на пълно работно време

Строителен инженер

гр. София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Строителният инженер изпълнява функциите на технически ръководител по отношение на проектите. Отговаря за организиране на работния процес по дадения проект. Отговаря за изготвяне, организиране заявки за транспорт, следене, получаване и изпращане на оборудването за обектите.

Като Строителен инженер, ти ще отговаряш за:
• Изучаване подробно на техническата документация и познаване изискванията на клиента по проектите;
• Оценка на настоящото състояние на обектите и преценка на възможностите за постигане на желания резултат;
• Планиране и съставяне график на работа в рамките на поставените срокове;
• Даване на експертно техническо решение, координирайки с ръководител отдел, ръководител проект и координатор и следене за изпълнението му на обекта;
• Постоянно синхронизиране, актуализиране и предоставяне на техническата документация;
• Изготвяне на заявки за транспорт и материали, контролирайки и координирайки доставката им. Изпълняване контрол по изпълнението на обектите;
• Изготвяне на протоколи за влагане на материали по под-проекти след завършване на съответния обект;
• Събиране и предоставяне цялата необходима документация при издаването на обектите към клиента;
• Следене изпълнението на изискванията на клиента и уреждане отстраняването на забележки по извършения процес;
• Постоянна комуникация с подизпълнители и доставчици;
• Пряко за изпълнението на договорените срокове;
• Не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до трудности и пречки в текущата работа на отдела или фирмата;
• Пряко при изготвяне оферти и тръжни документации;
• и съдейства при изготвяне на бюджети на проекти;
• да не се използва конфеденциална информация за цел различна от изпълнението на преките си задължения по ръководенето на обекта.

Изисквания и необходими умения

За да изпълниш това като професионалист, трябва да отговаряш на следните изисквания:

• Да имаш Висше или Средно образование в сферата на строителството;
• Да умееш да комуникираш отлично;
• Да владееш Microsoft Office и AutoCAD;
• Да владееш Английски език;
• Да имаш валидна шофьорска книжка – кат. B;
• Да си организиран и да имаш възможност за пътуване из страната;
• Да си мотивиран и с готовност за работа под напрежение.

Ние Ви предлагаме

Ние предлагаме:
• Отлични условия на труд;
• Отлична социална политика и конкурентно заплащане;
• Възможност за развитие;
• Модерно и уютно работно място;
• Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти.
VCD