Информация за пресата

Обявена е V ежегодна стипендия JobTiger 2008/2009

понеделник, 07 юли 2008
За пета поредна година е дадено началото на конкурса за студентска стипендия JobTiger - 2008/2009. Стипендията е за една учебна година, считано от 1 октомври 2008 до 30 юни 2009 г. и е в размер на една минимална работна заплата месечно. Тя се присъжда на най-добре представилите се участници в конкурс за написване на есе на социално значима тема, свързана с образованието на младите хора и възможността за професионална реализация в България. В конкурса за стипендия могат да участват всички български граждани, студенти в български университет, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

Началото на конкурса е 1 юли, а срокът за изпращане на есетата е 1 септември 2008 г.
Кандидатите трябва да подготвят есе на тема "Лоялност към компанията – защо и до кога" и автобиография. Есето трябва да е на български език, до 4 страници, формат .doc. Авторът на есето го представя и защитава лично. Едно лице може да участва само с едно есе.

Ще се присъдят една, две или три стипендии, в зависимост от представянето на участниците.

Критериите за оценка на есетата са: реализъм, оригиналност, творчество и общо впечатление от език, стил, идеи.

Оценяването на есетата се извършва на четири етапа, като в тях има включени и независими съдии.

Пълна информация за конкурса можете да намерите на страницата на Джобтайгър: http://www.jobtiger.bg/scholarship/.

Стипендия "JobTiger" е учредена през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и тяхната професионална реализация в България. Досега над 280 студенти са участвали в конкурса.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner