Силвър Стар Ритейл ЕАД
Специалист възнаграждения и администриране
гр. София
длъжност на пълно работно време

Специалист възнаграждения и администриране

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар е новият официален представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, започваме масирана кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако имате опит в администрирането на персонал и изготвянето на възнаграждения,

ако умеете да спазвате конфиденциалност на информацията,

ако сте умерено комуникативен/на, но достатъчно пунктуален/на,

ако не се ''губите'', когато имате няколко документа и папки пред себе си,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар, локация София като:
СПЕЦИАЛИСТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И АДМИНИСТРИРАНЕ

Отговорности

- Администрира процесите при назначаване, преназначаване и освобождаване на персонал по трудов или граждански договор
- Поддържа досиетата на служителите, обработва отсъствията за временна неработоспособност и заповедите за отпуск
- Подготвя всички документи, свързани с трудовото правоотношение - служебни бележки, удостоверения, декларации, УП и др.
- Активно участва в процесите по изчисляване на възнаграждения и придобивки (ежемесечно)
- Изготвя ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, подготвя фишове за заплати
- Кореспондира с териториалните поделения на НАП и НОИ (за София, Пловдив и Варна) като подава към тях цялата необходима документация
- Води различни справки и подпомага други процеси в отдел Човешки ресурси, вкл. ЗБУТ, щатни разписания

Изисквания и необходими умения

- Притежава предишен опит в администрирането на персонал и изготвянето на възнаграждения и придобивки, в т.ч. сумарно изчисляване на работното време
- Има завършено висше образование по специалност: ИОТ, управление на Човешките ресурси
- Е изключително организиран, стриктен и внимателен към детайла
- Познава и непрекъснато актуализира знанията си за нормативната уредба по трудово-правни отношения (КТ, КСО и др.)
- Ползва свободно MS Office пакет, в т.ч. Excel

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати, които са работили със специализиран софтуер за човешки ресурси и владеят английски език.

Ние Ви предлагаме

- Ще работите на пълен работен ден при 5-дневна работна седмица с 25-дневен платен годишен отпуск и трудов договор
- Ще придобиете реален трудов опит при внедряване/работа със специализиран софтуер за изчисляване на възнаграждения, придобивки и администриране на персонал
- Ще имате възможност да сте част от сплотен и приятелски настроен отдел/екип
- Ще получите шанса да работите за генералния представител на Мерцедес-Бенц, Фузо и Сетра за България
- Ще надградите професионалните си умения в компания с международни стандарти на работа


Ако предложението провокира интереса Ви, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка на БЪЛГАРСКИ език, като посочите референтния номер на позицията (HR_Adm_0418), за която кандидатствате!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
*
*}