ТРЗ специалист
София
длъжност на пълно работно време

ТРЗ специалист

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Съдействаме на наш клиент за намиране на опитен ТРЗ специалист, който да се присъедини към екипа им. Компанията развива успешен бизнес у нас над 8 години и разполага с над 80 обекта из страната.

Специалистът ще работи в централата и ще отговаря за:
- координацията на екипа и разпределението на задачите;
- сумираното изчисление на работното време;
- изготвянето на всички документи, свързани с цялостното обслужване на персонала;
- изготвянето и подаването документи в НАП, НОИ и други външни институции;
- обработване на трудовите възнаграждения, изготвяне на месечните ведомости и рекапитулации;
- организиране и поддържане на документация, свързана със ЗБУТ и трудова медицина.

Очакват от специалиста да притежава:
- подходящо образование;
- 4+ години опит на подобна позиция и добри познания по свързаното законодателство;
- компютърна грамотност – опит със специализиран ТРЗ софтуер и MS Office;
- организационни и аналитични умения.

Могат да предложат:
- допълнително здравно осигуряване (след изтичане на изпитателния срок);
- карта за отстъпки при използване на обектите на компанията;
- отлични условия на труд и коректни отношения;
- въвеждащо обучение;

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване или на мейл kalina@jobtiger.bg.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

Zaplatomer.bg