Фондация С-ИВВЕНА
Помощник-възпитател
Plovdiv
full-time

Помощник-възпитател

Plovdiv full-time

Job Description

"Децата обичат Монтесори" към Фондация "С-ИВВЕНА" обявява свободна позиция на длъжност "помощник-възпитател".
Изисквания към кандидатите:
- завършено средно образование
- липса на трудов стаж по обявената длъжност
- лицето да е безработно
- лицето да не е студент
- лицето да е на възраст до 29г.

Кандидатури се приемат само с приложена автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо.

Contact Information

Phone: 0894748816

ITCD