Помощник-възпитател
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Помощник-възпитател

Пловдив длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

"Децата обичат Монтесори" към Фондация "С-ИВВЕНА" обявява свободна позиция на длъжност "помощник-възпитател".
Изисквания към кандидатите:
- завършено средно образование
- липса на трудов стаж по обявената длъжност
- лицето да е безработно
- лицето да не е студент
- лицето да е на възраст до 29г.

Кандидатури се приемат само с приложена автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо.

Информация за контакт

Телефон: 0894748816

ITCD