Аксес Консултанси
Специалист "Човешки ресурси"
Ruse
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Специалист "Човешки ресурси"

Ruse full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

"Аксес консултанси" ООД е компания за подбор на квалифициран персонал, регистрирана под номера 2566 и 2567/2018 г. в Агенцията по заетостта в България. Надеждните ни услуги помагат на работодателите в България и цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди.

-----------------------------------
Търсим специалист по човешки ресурси, който да се присъедини към екипа на нашия клиент в гр. Русе.

Responsibilities

- Планиране на работната сила
- Прилагане на стратегията и критериите на фирмата за набиране на персонал
- Организиране и провеждане на интервюта за работа
- Подготовка или актуализиране на трудови досиета, свързани с наемане, преместване, повишаване в длъжност и прекратяване на трудови правоотношения
- Разясняване на политиките, процедурите, законите и стандартите за човешките ресурси пред нови и настоящи служители
- Изработка на документите по наемане на персонал
- Провеждане на въвеждащо и последващо обучение
- Оценяване на ефективността на програмите за обучение
- Писане на длъжностни характеристики
- Извършване на оценки на работа и анализи на работа
- Подпомагане на процеса по изготвяне на работни заплати

Requirements and necessary skills

За да бъдете успешен кандидат за тази роля вие:

- трябва да бъдете организирани и ориентирани към детайлите;
- трябва да притежавате отлични умения за устна и писмена комуникация както на български, така и на английски език
- трябва да можете да работите добре независимо и като част от екип
- познавате отлично законодателството, свързано с наемане на персонал в България
- имате подходяща квалификация.

We offer

- работа в международна компания.
- много добри условия на работа
- много добро възнаграждение
Ако се интересувате от тази възможност, моля, кандидатствайте с вашето CV и мотивационно писмо.

Contact Information

Phone: 0876727857

ITCD