Аксес Консултанси
Специалист "Човешки ресурси"
Русе
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Специалист "Човешки ресурси"

Русе длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

"Аксес консултанси" ООД е компания за подбор на квалифициран персонал, регистрирана под номера 2566 и 2567/2018 г. в Агенцията по заетостта в България. Надеждните ни услуги помагат на работодателите в България и цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди.

-----------------------------------
Търсим специалист по човешки ресурси, който да се присъедини към екипа на нашия клиент в гр. Русе.

Отговорности

- Планиране на работната сила
- Прилагане на стратегията и критериите на фирмата за набиране на персонал
- Организиране и провеждане на интервюта за работа
- Подготовка или актуализиране на трудови досиета, свързани с наемане, преместване, повишаване в длъжност и прекратяване на трудови правоотношения
- Разясняване на политиките, процедурите, законите и стандартите за човешките ресурси пред нови и настоящи служители
- Изработка на документите по наемане на персонал
- Провеждане на въвеждащо и последващо обучение
- Оценяване на ефективността на програмите за обучение
- Писане на длъжностни характеристики
- Извършване на оценки на работа и анализи на работа
- Подпомагане на процеса по изготвяне на работни заплати

Изисквания и необходими умения

За да бъдете успешен кандидат за тази роля вие:

- трябва да бъдете организирани и ориентирани към детайлите;
- трябва да притежавате отлични умения за устна и писмена комуникация както на български, така и на английски език
- трябва да можете да работите добре независимо и като част от екип
- познавате отлично законодателството, свързано с наемане на персонал в България
- имате подходяща квалификация.

Ние Ви предлагаме

- работа в международна компания.
- много добри условия на работа
- много добро възнаграждение
Ако се интересувате от тази възможност, моля, кандидатствайте с вашето CV и мотивационно писмо.

Информация за контакт

Телефон: 0876727857

ITCD