Евро Инвестмънт Холдинг
Строителен инженер
Sofia, Sofia Region
full-time

Строителен инженер

Sofia, Sofia Region full-time

About us

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси строителен инженер за контрол при построяването/реконструирането на административни сгради в град София!

Responsibilities

Отчита и анализира количеството и качеството на извършени СМР и ремонтни дейности;
Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със строителните стандарти и договори за възлагане;
Упражнява текущ контрол на КСС и междинни плащания;
Следи за спазването на административните наредби;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Requirements and necessary skills

Образование в областта на архитектура, строителство и геодезията;
Добро познаване на нормативната уредба на строително-инвестиционния процес, ЗУТ и наредбите към него;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти (CAD);
Владеене на английски език;

We offer

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Contact Information

Phone: 02 906 0400/212

ITCD