Строителен инженер
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Строителен инженер

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси строителен инженер за контрол при построяването/реконструирането на административни сгради в град София!

Отговорности

Отчита и анализира количеството и качеството на извършени СМР и ремонтни дейности;
Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие със строителните стандарти и договори за възлагане;
Упражнява текущ контрол на КСС и междинни плащания;
Следи за спазването на административните наредби;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности.

Изисквания и необходими умения

Образование в областта на архитектура, строителство и геодезията;
Добро познаване на нормативната уредба на строително-инвестиционния процес, ЗУТ и наредбите към него;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти (CAD);
Владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Информация за контакт

Телефон: 02 906 0400/212

ITCD