Отличник ЕООД
Сътрудник писане на научни разработки
Sofia
hourly bases

Сътрудник писане на научни разработки

Sofia hourly bases

About us

Образователен центът "Отличник" е създаден с цел да съдейства за реализирането на дейности в сферата на образованието.

Кандидатстващите за тази длъжност моля освен автобиография, да изпращат и кратки научни авторски текстове, в които да проличи тяхното ниво на владеене на научния стил, коректно цитиране, графическо оформяне на текста. Без този компонент CV няма да се разглежда.

Responsibilities

Длъжността "Сътрудник писане на научни разработки" изисква:
- работа в условия на бързи срокове;
- отговорност, поета към клиента, че поръчката му ще бъде изпълнена качествено и в срок;
- отговорност към работодателя, гласуващ пълно доверие за изпълнение на услугата;
- да работи в пълна конфиденциалност с цел опазване доверието и авторитета на клиента.

Requirements and necessary skills

Кандидатът трябва да:
- познава стандартите за цитиране;
- има научно-академичен стил на изразяване;
- работи в изискуемите срокове на поетата поръчка;
- има отговорност;
- задължителен е опит;
- високо владеене на езици.

We offer

Работа:
- на гъвкаво работно време;
- от вкъщи;
- с коректно заплащане.

Contact Information

Phone: +359 882 03 72 07

ITCD