Сътрудник писане на научни разработки
София
почасово

Сътрудник писане на научни разработки

София почасово

За нас

Образователен центът "Отличник" е създаден с цел да съдейства за реализирането на дейности в сферата на образованието.

Кандидатстващите за тази длъжност моля освен автобиография, да изпращат и кратки научни авторски текстове, в които да проличи тяхното ниво на владеене на научния стил, коректно цитиране, графическо оформяне на текста. Без този компонент CV няма да се разглежда.

Отговорности

Длъжността "Сътрудник писане на научни разработки" изисква:
- работа в условия на бързи срокове;
- отговорност, поета към клиента, че поръчката му ще бъде изпълнена качествено и в срок;
- отговорност към работодателя, гласуващ пълно доверие за изпълнение на услугата;
- да работи в пълна конфиденциалност с цел опазване доверието и авторитета на клиента.

Изисквания и необходими умения

Кандидатът трябва да:
- познава стандартите за цитиране;
- има научно-академичен стил на изразяване;
- работи в изискуемите срокове на поетата поръчка;
- има отговорност;
- задължителен е опит;
- високо владеене на езици.

Ние Ви предлагаме

Работа:
- на гъвкаво работно време;
- от вкъщи;
- с коректно заплащане.

Информация за контакт

Телефон: +359 882 03 72 07

ITCD