Университет за Национално и Световно Стопанство
more than 300 служителя
Старши експерт, управление на човешките ресурси в отдел "Управление на човешките ресурси" към дирекция "Човешки ресурси"
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn
ITCD