Университет за Национално и Световно Стопанство
над 300 служителя
Старши експерт, управление на човешките ресурси в отдел "Управление на човешките ресурси" към дирекция "Човешки ресурси"
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
ITCD