СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Оперативен счетоводител
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Оперативен счетоводител

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Нашият клиент е логистична компания, осигуряваща цялостни решения за международен и вътрешен транспорт, дистрибуция и складиране. Във връзка с разрастването на счетоводно - финановият отдел, компанията търси Оперативен счетоводител.

Responsibilities

•Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското законодателство
•Изготвяне на периодични финансови справки и отчети
•Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти.
•Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
•Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
•Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
•Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
•Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите
•Следене и прилагане на промените в нормативната база

Requirements and necessary skills

•Висше или средно икономическо образование: Специалност счетоводство и контрол
•Опит на подобна позиция: минимум 2 години
•Познаване на нормативната база
•Отлична компютърна грамотност- MS Office, счетоводен софтуер
•Желание за развитие и стремеж към повишаване на квалификацията и компетенциите

We offer

Работно време: 8 часа
Много добро възнаграждение: 1500 - 1800 лв. нето
Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Contact Information

Phone: 02 873 95 94