СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Нашият клиент е логистична компания, осигуряваща цялостни решения за международен и вътрешен транспорт, дистрибуция и складиране. Във връзка с разрастването на счетоводно - финановият отдел, компанията търси Оперативен счетоводител.

Отговорности

•Контрол, обработка и осчетоводяване на документи съгласно българското законодателство
•Изготвяне на периодични финансови справки и отчети
•Контрол на финансово - счетоводната документация съобразно счетоводните стандарти.
•Счетоводно отчитане на стопански операции – входящи фактури от доставчици, отчитане на дълготрайни активи, месечни приключвателни операции;
•Съставяне и обработка на финансово- счетоводни документи при спазване на нормативните изисквания и вътрешнофирмените правила;
•Проверка и равняване на баланси по счетоводни сметки за отчитане на разчети, изготвяне на писма за потвърждение на салда;
•Подготвяне на документи за проверки от държавни институции;
•Участие в изготвянето на справки и отчети за целите на клиентите
•Следене и прилагане на промените в нормативната база

Изисквания и необходими умения

•Висше или средно икономическо образование: Специалност счетоводство и контрол
•Опит на подобна позиция: минимум 2 години
•Познаване на нормативната база
•Отлична компютърна грамотност- MS Office, счетоводен софтуер
•Желание за развитие и стремеж към повишаване на квалификацията и компетенциите

Ние Ви предлагаме

Работно време: 8 часа
Много добро възнаграждение: 1500 - 1800 лв. нето
Възможност за дългосрочно развитие, обучение и кариера.


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.
СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94