Училище за Бизнес Компетенции ЕООД
Експерт продажби
Sofia
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Експерт продажби

Sofia full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Практически знания и умения, етични бизнес отношения

Нашата визия – Компетентни хора в компетенти организации

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Факти от историята ни:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Получаване на акредитация от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО за обучения и издаване на държавни свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за специалности:

Индустрия
Търговия
Икономика и мениджмънт
Бизнес администрация
Икономическа информатика
Малък и среден бизнес
Бизнес услуги
Административно обслужване
Маркетингови проучвания
За периода от 2012 до момента в ЦПО към Училище за бизнес компетенции са издадени над 500 свидетелства за професионална квалификация и над 400 удостоверения за придобити компетентности по част от професия. Документите се признават в страните от ЕС и останалите, с които България има подписани спогодби за признаване на дипломи и професионални квалификации.

1 декември 2006 – 01 декември 2014

Акредитация от EBC*L International – The European Business Competences Licence, като първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L в три нива на бизнес компетенции.

2006 г. – ниво A Business economics – Финанси за нефинансисти,
2007 г. – ниво B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis – Бизнес планиране, Маркетинг и продажби, инвестиционен анализ
2011 г.- ниво C Leadership and Management – Лидерство имениджмънт
2011 г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate, обединяващ трите сертифицирани области на компетентност.
2014 г. Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия.
2020 – ЕBC*L сертификатите стават едни от първите бизнес сертификати с присъдени кредити в нива 4 (професионални програми) и 5 (бакалавърски програми) от Европейската квалификационна рамка.
EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и се прилага, като практически ориентирана мениджърска сертификация, с над 40000 сертифицирани специалисти в света от международната мрежа от EBC*L центрове в Европа, Азия и Арабския свят. В Училище за бизнес компетенции до момента са сертифицирани над 700 специалиста. EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от Европейската комисия.

1 юли 2006 – до сега

Развита дистанционна форма на обучения, предлагане през уеб-платформа за e-learning, базирана на Class Server. През 2012г. е направена миграция към Moodle. Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на български и английски език / https://e-learning.bg https://e-learning.sbc.bg /. През 2019 г. се извършва миграция към последната версия на Мудъл 3.6 www.learning.bg. Платформите съдържат над 40 учебни и сертификационни курса.

2012 – до сега

Стартира предлагане на сертификационни обучения за управление на проекти и ИТ услуги по споразумение с Open Management Education Center – Полша

– PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL, Agile PM, Agile BA, AMSIS.

Сертифицирани над 600 специалиста в областта на ИТ.

2016 – 2017

Разработена е мобилна апликация за Андроид с бизнес обучения за предприемачи по европейски проект Open Mobile Learning Platform –OMLP. ОМLP – Business Survival Kit съдържа 10 разработени курса на български, английски, испански, португалски, румънски, чешки, по теми – Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

2017-2018

Разширяване на портфолиото от дейности с обвързване на бизнес обученията с анализ и консултации в области: работа с хора, анализ и реинженеринг на бизнес процеси, идентификация на рискове, планиране на дейности и процеси за съответствие с GDPR. Фокус върху сертификационни програми и партниране с компании за вътрешнофирмени обучения и консултации.

2009 – до сега

Изпълнени над 30 национални и международни проекти, съфинансирани от Европейски фондове (ESF OPHRD, ERDF, Програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“, Програма за предприемачи“, Erasmus +, ISF Fund: Police, Priority 3 etc.). Активности в проектите: индивидуални и фирмени обучения и консултации в областта на развиване на компетенции на хора в компаниите, индивидуални професионални обучения с ваучери, развиване на програми и консултантски услуги в областта на иновации, реинженеринг на процеси, защита и сигурност, къмплайънс на процеси и практики, дигитализация на програмите в професионалното образование и обучение и др.

2019

Стартира услугата за развиване на онлайн учебни платформи и съдържание. Завършен е проектът за он-лайн учебна платформа „Академия MyPos“ за MyPOS AD, в който преминават обучение над 3000 специалиста от целия свят.

2020

Стартира разработката на специализирана учебна платформа на Училище за бизнес компетенции за дистанционно и онлайн обучения по английски e-OxfordEnglish. bg.

Разработване на бизнес игра „StartUp!“ за прилагане на придобитите знание в бизнес програмите на Училище за бизнес компетенции ЕООД.

Начало на сътрудничество с полски партньор Progress Project в областта на онлайн сертификационните обучения по проектен мениджмънт.

Начало на сътрудничество с партньор ЧГ Образователни технологии за интегриране на сертификационните програми за бизнес компетенции EBC*L в учебните програми по предприемачество и бизнес в гимназията.

Responsibilities

Специфични задължения за позицията:
•Извършване на изходящи телефонни обаждания, контакти с клиенти;
•Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
•Презентиране на маркетингови кампании, офериране и директни продажби;
•Обслужване на клиенти по телефон, чрез приемане на поръчки от съществуващи и потенциални такива;
•Маркетингови анкети за проучване на клиентски потребности и удовлетвореност;
•Консултация по телефон на клиенти за продуктите и услугите, които компанията предлага;
•Установяване на трайни взаимоотношения с клиентите на фирмата и инициатива за поддържане на контакти след реализиране на продажбата;
•Осъществяване на продажби на крайни клиенти;
•Участие във всички етапи на продажбата и отговорност към генерираните от Вас сделки от момента на откриване на потенциален клиент и отваряне на сделката през изготвяне и презентиране на оферта до финализиране на продажбата;
•Поддържане на вярна и детайлна информация за всеки клиент;
•Спазване на фирмените процедури, политика и етичен код;
•Принос към добрите и професионални отношения в екипа на компанията.

За повече детайли, изпратете запитване или изпратете автобиографията си чрез бутона "Кандидатстване".

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.Екипът на Училище за Бизнес Компетенции

Requirements and necessary skills

Подходящият кандидат за позицията притежава:
•Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти;
•Висше образование – предпочитана област: Търговия и/или Маркетинг;
•Опит във воденето на преговори и презентации;
•Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби;
•Много добри познания по MS Office;
•Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желания за активни продажби.

We offer

На одобрения кандидат компанията ще предложи:
•Възможност за работа във водеща Компания в сферата на Професионалните обучения и Сертификационните курсове;
•Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбния процес;
•Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
•Атрактивно месечно възнаграждение.
VCD