Експерт продажби
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Експерт продажби

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Практически знания и умения, етични бизнес отношения

Нашата визия – Компетентни хора в компетенти организации

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Факти от историята ни:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Получаване на акредитация от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО за обучения и издаване на държавни свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за специалности:

Индустрия
Търговия
Икономика и мениджмънт
Бизнес администрация
Икономическа информатика
Малък и среден бизнес
Бизнес услуги
Административно обслужване
Маркетингови проучвания
За периода от 2012 до момента в ЦПО към Училище за бизнес компетенции са издадени над 500 свидетелства за професионална квалификация и над 400 удостоверения за придобити компетентности по част от професия. Документите се признават в страните от ЕС и останалите, с които България има подписани спогодби за признаване на дипломи и професионални квалификации.

1 декември 2006 – 01 декември 2014

Акредитация от EBC*L International – The European Business Competences Licence, като първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L в три нива на бизнес компетенции.

2006 г. – ниво A Business economics – Финанси за нефинансисти,
2007 г. – ниво B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis – Бизнес планиране, Маркетинг и продажби, инвестиционен анализ
2011 г.- ниво C Leadership and Management – Лидерство имениджмънт
2011 г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate, обединяващ трите сертифицирани области на компетентност.
2014 г. Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия.
2020 – ЕBC*L сертификатите стават едни от първите бизнес сертификати с присъдени кредити в нива 4 (професионални програми) и 5 (бакалавърски програми) от Европейската квалификационна рамка.
EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и се прилага, като практически ориентирана мениджърска сертификация, с над 40000 сертифицирани специалисти в света от международната мрежа от EBC*L центрове в Европа, Азия и Арабския свят. В Училище за бизнес компетенции до момента са сертифицирани над 700 специалиста. EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от Европейската комисия.

1 юли 2006 – до сега

Развита дистанционна форма на обучения, предлагане през уеб-платформа за e-learning, базирана на Class Server. През 2012г. е направена миграция към Moodle. Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на български и английски език / https://e-learning.bg https://e-learning.sbc.bg /. През 2019 г. се извършва миграция към последната версия на Мудъл 3.6 www.learning.bg. Платформите съдържат над 40 учебни и сертификационни курса.

2012 – до сега

Стартира предлагане на сертификационни обучения за управление на проекти и ИТ услуги по споразумение с Open Management Education Center – Полша

– PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL, Agile PM, Agile BA, AMSIS.

Сертифицирани над 600 специалиста в областта на ИТ.

2016 – 2017

Разработена е мобилна апликация за Андроид с бизнес обучения за предприемачи по европейски проект Open Mobile Learning Platform –OMLP. ОМLP – Business Survival Kit съдържа 10 разработени курса на български, английски, испански, португалски, румънски, чешки, по теми – Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

2017-2018

Разширяване на портфолиото от дейности с обвързване на бизнес обученията с анализ и консултации в области: работа с хора, анализ и реинженеринг на бизнес процеси, идентификация на рискове, планиране на дейности и процеси за съответствие с GDPR. Фокус върху сертификационни програми и партниране с компании за вътрешнофирмени обучения и консултации.

2009 – до сега

Изпълнени над 30 национални и международни проекти, съфинансирани от Европейски фондове (ESF OPHRD, ERDF, Програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“, Програма за предприемачи“, Erasmus +, ISF Fund: Police, Priority 3 etc.). Активности в проектите: индивидуални и фирмени обучения и консултации в областта на развиване на компетенции на хора в компаниите, индивидуални професионални обучения с ваучери, развиване на програми и консултантски услуги в областта на иновации, реинженеринг на процеси, защита и сигурност, къмплайънс на процеси и практики, дигитализация на програмите в професионалното образование и обучение и др.

2019

Стартира услугата за развиване на онлайн учебни платформи и съдържание. Завършен е проектът за он-лайн учебна платформа „Академия MyPos“ за MyPOS AD, в който преминават обучение над 3000 специалиста от целия свят.

2020

Стартира разработката на специализирана учебна платформа на Училище за бизнес компетенции за дистанционно и онлайн обучения по английски e-OxfordEnglish. bg.

Разработване на бизнес игра „StartUp!“ за прилагане на придобитите знание в бизнес програмите на Училище за бизнес компетенции ЕООД.

Начало на сътрудничество с полски партньор Progress Project в областта на онлайн сертификационните обучения по проектен мениджмънт.

Начало на сътрудничество с партньор ЧГ Образователни технологии за интегриране на сертификационните програми за бизнес компетенции EBC*L в учебните програми по предприемачество и бизнес в гимназията.

Отговорности

Специфични задължения за позицията:
•Извършване на изходящи телефонни обаждания, контакти с клиенти;
•Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
•Презентиране на маркетингови кампании, офериране и директни продажби;
•Обслужване на клиенти по телефон, чрез приемане на поръчки от съществуващи и потенциални такива;
•Маркетингови анкети за проучване на клиентски потребности и удовлетвореност;
•Консултация по телефон на клиенти за продуктите и услугите, които компанията предлага;
•Установяване на трайни взаимоотношения с клиентите на фирмата и инициатива за поддържане на контакти след реализиране на продажбата;
•Осъществяване на продажби на крайни клиенти;
•Участие във всички етапи на продажбата и отговорност към генерираните от Вас сделки от момента на откриване на потенциален клиент и отваряне на сделката през изготвяне и презентиране на оферта до финализиране на продажбата;
•Поддържане на вярна и детайлна информация за всеки клиент;
•Спазване на фирмените процедури, политика и етичен код;
•Принос към добрите и професионални отношения в екипа на компанията.

За повече детайли, изпратете запитване или изпратете автобиографията си чрез бутона "Кандидатстване".

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.Екипът на Училище за Бизнес Компетенции

Изисквания и необходими умения

Подходящият кандидат за позицията притежава:
•Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти;
•Висше образование – предпочитана област: Търговия и/или Маркетинг;
•Опит във воденето на преговори и презентации;
•Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби;
•Много добри познания по MS Office;
•Високо ниво на вътрешна мотивация, готовност и желания за активни продажби.

Ние Ви предлагаме

На одобрения кандидат компанията ще предложи:
•Възможност за работа във водеща Компания в сферата на Професионалните обучения и Сертификационните курсове;
•Възможности за обучение и развитие на редица умения и компетенции свързани с продажбния процес;
•Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
•Атрактивно месечно възнаграждение.
VCD