НПК на слепите в България
Счетоводител
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Счетоводител

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

Job Description

Кооперация търси опитен Счетоводител.

Основни функции:

- Съставяне и обработка на първични и вторични счетоводни документи, съгласно действащото законодателство;
- Следене на падежи и изготвяне на платежни нареждания към доставчици;
- Осчетоводяване на движение по банкови сметки;
- Осчетоводяване на месечни отчети и обороти на магазини от търговската мрежа на кооперацията.
- Изготвяне на извлечения и справки от аналитични сметки;
- Осчетоводяване на разходите, отчетени в брой и/или чрез авансови отчети от служителите в кооперацията;
- Участие в подаване на месечни ДДС декларации, в месечно, тримесечно и годишното счетоводно приключване;
- Осчетоводяване на възнаграждения по трудови и граждански договори;
- Участие в инвентаризации на МОЛ;
- Поддръжка на база данни за член-кооператори;
- Комуникация с НАП и други държавни институции, с доставчици и контрагенти;
- Подпомагане дейността на главния счетоводител;
- Изготвяне на периодични справки за нуждите на ръководството;
- Поддържане на архив на финансово-счетоводни документи;

Профил:

- Висше икономическо образование;
- Опит в областта на счетоводството;
- Добро познаване на българското данъчно и счетоводно законодателство;
- Много добра компютърна грамотност /Excel, Word, Internet/ и умения за работа със специализиран софтуер;
- Умение за боравене с офис техника.

Предимства:

- Средно икономическо образование.
- Познаване на ПП Ривал.
- Познаване на Микроинвест склад Про.
- Познаване на ПП Омекс 2000 и Омекс Хонорари.

Личностни качества:

- Добри организационни и аналитични умения;
- Способност за приоритизиране на задачите и спазване на поставените срокове;
- Отговорност и внимание към детайлите;
- Умения за работа в екип;
- Стриктност и конфиденциалност;
- Отговорност, прецизност и внимание към детайлите;
- Коректност и лоялност към работодателя;

Нашето предложение:

- Възнаграждение - стартова щатна заплата - 1400 лв., към която се добавят клас прослужено време и парична добавка за храна.
- Брутната заплата се формира от сбора на щатната заплата, клас прослужено време и добавка за храна.
- Точно и коректно заплащане; осигуряване съгласно българското законодателство;
- Удобна локация до метростанция Вардар;
- Работно време от 08.00 до 16.45 часа /45 мин. обедна почивка и 2 почивки по 10 минути/
- Социални придобивки и служебен телефон.


Ако нашето предложение Ви интересува, моля изпратете Вашата автобиография.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

VCD