Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Счетоводител

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

Кооперация търси опитен Счетоводител.

Основни функции:

- Съставяне и обработка на първични и вторични счетоводни документи, съгласно действащото законодателство;
- Следене на падежи и изготвяне на платежни нареждания към доставчици;
- Осчетоводяване на движение по банкови сметки;
- Осчетоводяване на месечни отчети и обороти на магазини от търговската мрежа на кооперацията.
- Изготвяне на извлечения и справки от аналитични сметки;
- Осчетоводяване на разходите, отчетени в брой и/или чрез авансови отчети от служителите в кооперацията;
- Участие в подаване на месечни ДДС декларации, в месечно, тримесечно и годишното счетоводно приключване;
- Осчетоводяване на възнаграждения по трудови и граждански договори;
- Участие в инвентаризации на МОЛ;
- Поддръжка на база данни за член-кооператори;
- Комуникация с НАП и други държавни институции, с доставчици и контрагенти;
- Подпомагане дейността на главния счетоводител;
- Изготвяне на периодични справки за нуждите на ръководството;
- Поддържане на архив на финансово-счетоводни документи;

Профил:

- Висше икономическо образование;
- Опит в областта на счетоводството;
- Добро познаване на българското данъчно и счетоводно законодателство;
- Много добра компютърна грамотност /Excel, Word, Internet/ и умения за работа със специализиран софтуер;
- Умение за боравене с офис техника.

Предимства:

- Средно икономическо образование.
- Познаване на ПП Ривал.
- Познаване на Микроинвест склад Про.
- Познаване на ПП Омекс 2000 и Омекс Хонорари.

Личностни качества:

- Добри организационни и аналитични умения;
- Способност за приоритизиране на задачите и спазване на поставените срокове;
- Отговорност и внимание към детайлите;
- Умения за работа в екип;
- Стриктност и конфиденциалност;
- Отговорност, прецизност и внимание към детайлите;
- Коректност и лоялност към работодателя;

Нашето предложение:

- Възнаграждение - стартова щатна заплата - 1400 лв., към която се добавят клас прослужено време и парична добавка за храна.
- Брутната заплата се формира от сбора на щатната заплата, клас прослужено време и добавка за храна.
- Точно и коректно заплащане; осигуряване съгласно българското законодателство;
- Удобна локация до метростанция Вардар;
- Работно време от 08.00 до 16.45 часа /45 мин. обедна почивка и 2 почивки по 10 минути/
- Социални придобивки и служебен телефон.


Ако нашето предложение Ви интересува, моля изпратете Вашата автобиография.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

VCD