"ФЛОРА - 62" ООД
10 - 20 служителя Apply See employer
Оперативен счетоводител
С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Оперативен счетоводител

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Основен предмет на дейност на фирмата е търговия с фитофармацевтични препарати за растителна защита, минерални торове и семена в областта на земеделието.
Дейността си фирмата осъществява на територията на Южна България.
Нашата цел е комплексното обслужване - консултации на място, точна и навременна диагностика на болести и неприятели, както и доставка на качествени препарати франко клиента.
Централната търговско - складова база на Флора 62 се намира край Пловдив заедно с агроаптека, също така фирмата разполага и с напълно оборудвана агроаптека в Хасковски район - в град Харманли.

Responsibilities

1.Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот.
2.Издава фактури, кредитни и дебитни известия и осъществява контрол при събирането на фактури и протоколи за покупки и продажби.
3.Участва в осъществяването на инвентаризации на стоково материални запаси на 3 месеца и отговаря за правилното установяване на резултатите.
4.Следи ежедневно за правилното и точно изписване на стоки от различни складове,техните партиди и Lot номера.
5. Упражнява вътрешно-финансов контрол за спазване на финансова дисциплина както и проверка на материално-отговорни лица.
6.Подпомага дейността на главния счетоводител
7.Изготвяне на различни справки за нуждите на управителите
8.Подрежда и архивира документи във фирмата по установени стандарти.

Requirements and necessary skills

- Висше икономическо образование или завършен икономически техникум със специалност счетоводство
- Отлични познания и работа с Word и Excel
-Подчиненост, добросъвестност , отговорност, инициативност, умения за работа в динамична среда, умения за работа в екип.
Предимства:
1.Работа с бързооборотни стоки
2.Работа с голяма номенклатура
3.Работа с интегриран софтуер

We offer

-Трудов договор
-Отлични условия на труд
-Възнаграждение, съответстващо на отговорностите на длъжността
-Осигурен транспорт от Пловдив до с. Граф Игнатиево .

Contact Information

Phone: 0888261328

VCD