"ФЛОРА - 62" ООД
Оперативен счетоводител
С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Оперативен счетоводител

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Основен предмет на дейност на фирмата е търговия с фитофармацевтични препарати за растителна защита, минерални торове и семена в областта на земеделието.
Дейността си фирмата осъществява на територията на Южна България.
Нашата цел е комплексното обслужване - консултации на място, точна и навременна диагностика на болести и неприятели, както и доставка на качествени препарати франко клиента.
Централната търговско - складова база на Флора 62 се намира край Пловдив заедно с агроаптека, също така фирмата разполага и с напълно оборудвана агроаптека в Хасковски район - в град Харманли.

Отговорности

1.Изпълнява ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот.
2.Издава фактури, кредитни и дебитни известия и осъществява контрол при събирането на фактури и протоколи за покупки и продажби.
3.Участва в осъществяването на инвентаризации на стоково материални запаси на 3 месеца и отговаря за правилното установяване на резултатите.
4.Следи ежедневно за правилното и точно изписване на стоки от различни складове,техните партиди и Lot номера.
5. Упражнява вътрешно-финансов контрол за спазване на финансова дисциплина както и проверка на материално-отговорни лица.
6.Подпомага дейността на главния счетоводител
7.Изготвяне на различни справки за нуждите на управителите
8.Подрежда и архивира документи във фирмата по установени стандарти.

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование или завършен икономически техникум със специалност счетоводство
- Отлични познания и работа с Word и Excel
-Подчиненост, добросъвестност , отговорност, инициативност, умения за работа в динамична среда, умения за работа в екип.
Предимства:
1.Работа с бързооборотни стоки
2.Работа с голяма номенклатура
3.Работа с интегриран софтуер

Ние Ви предлагаме

-Трудов договор
-Отлични условия на труд
-Възнаграждение, съответстващо на отговорностите на длъжността
-Осигурен транспорт от Пловдив до с. Граф Игнатиево .

Информация за контакт

Телефон: 0888261328

VCD