EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електротехник за централизирано топлоснабдяване
Plovdiv
full-time

Електротехник за централизирано топлоснабдяване

Plovdiv full-time

About us

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,6 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Responsibilities

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения, инсталации и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, ремонт и проверка на електросъоръжения
• Прекъсване и възстановяване на захранването на съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация
• Осъществяване на оперативни превключвания
• Обезопасяване, подготовка на работното място и допускане на групи до работа
• Отстраняване на аварии през и извън работно време
• Водене на документация (оперативен дневник, сведения за електромери, пожизнени книги и др.)
• Подпомагане на други екипи на EVN Топлофикация

Requirements and necessary skills

• Средно електротехническо образование
• Минимум 2 години опит в сферата на енергетиката
• Отлични електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес
• Шофьорска книжка, кат. В

We offer

• Възможност за професионална реализация в стабилна компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване: 30.09.2021 г.

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзмож-ност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за повери-телност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
VCD