EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електротехник за централизирано топлоснабдяване
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Електротехник за централизирано топлоснабдяване

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,6 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електросъоръжения, инсталации и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, ремонт и проверка на електросъоръжения
• Прекъсване и възстановяване на захранването на съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация
• Осъществяване на оперативни превключвания
• Обезопасяване, подготовка на работното място и допускане на групи до работа
• Отстраняване на аварии през и извън работно време
• Водене на документация (оперативен дневник, сведения за електромери, пожизнени книги и др.)
• Подпомагане на други екипи на EVN Топлофикация

Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо образование
• Минимум 2 години опит в сферата на енергетиката
• Отлични електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес
• Шофьорска книжка, кат. В

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна компания
• Утвърдени правила и стандарти на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване: 30.09.2021 г.

Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзмож-ност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за повери-телност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx
VCD