Кеш Кредит
Кредитен инспектор
гр. София
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Кредитен инспектор

гр. София full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативния подход към клиента и бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.
Вярваме, че клиента е основата на бизнеса, а служителите ни са ключа към развитието на компанията, във всеки един момент.

С цел разширяване на бизнеса ни, търсим да назначим Кредитен инспектор.

Responsibilities

Основни отговорности:
• Осъществява ежедневен контакт по телефона с кредитоискатели на компанията, с цел отпускане на кредит. Събира и анализира декларираната от кредитоискателите информация, извършва оценка на кредитния риск и дава становище за отпускане на кредит.
• Администрира и контролира спазването на всички вътрешни и външни регулации в областта – процедури, заповеди, указания, инструкции и др.
• Анализира и отчита периодично резултатите от своята дейност и тази на отдела и при необходимост прави предложения за промени;

Requirements and necessary skills

Изисквания за позицията:
• Минимум 1 година опит на подобна позиция;
• Опит в работа с данни от публични регистри;
• Отлични комуникативни умения. Препоръчително е да имате ясна дикция;
• Аналитично мислене и способност за взимане на бързи решения;
• Умения за спазване на срокове и стриктност при изпълнение на поставените задачи;
• Отлична финансова грамотност;
• Отлична компютърна грамотност;

We offer

Ние предлагаме:
• Работа в млад и динамичен екип;
• Прекрасна атмосфера за работа;
• Възможност за развитие;
• Корпоративни обучения;
• Възнаграждение, на което можеш да влияеш;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Политика за успешно родителство;
• Здравословна програма и много други придобивки.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Contact Information

Phone: 0885069201

VCD