Кредитен инспектор
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Кредитен инспектор

гр. София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативния подход към клиента и бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.
Вярваме, че клиента е основата на бизнеса, а служителите ни са ключа към развитието на компанията, във всеки един момент.

С цел разширяване на бизнеса ни, търсим да назначим Кредитен инспектор.

Отговорности

Основни отговорности:
• Осъществява ежедневен контакт по телефона с кредитоискатели на компанията, с цел отпускане на кредит. Събира и анализира декларираната от кредитоискателите информация, извършва оценка на кредитния риск и дава становище за отпускане на кредит.
• Администрира и контролира спазването на всички вътрешни и външни регулации в областта – процедури, заповеди, указания, инструкции и др.
• Анализира и отчита периодично резултатите от своята дейност и тази на отдела и при необходимост прави предложения за промени;

Изисквания и необходими умения

Изисквания за позицията:
• Минимум 1 година опит на подобна позиция;
• Опит в работа с данни от публични регистри;
• Отлични комуникативни умения. Препоръчително е да имате ясна дикция;
• Аналитично мислене и способност за взимане на бързи решения;
• Умения за спазване на срокове и стриктност при изпълнение на поставените задачи;
• Отлична финансова грамотност;
• Отлична компютърна грамотност;

Ние Ви предлагаме

Ние предлагаме:
• Работа в млад и динамичен екип;
• Прекрасна атмосфера за работа;
• Възможност за развитие;
• Корпоративни обучения;
• Възнаграждение, на което можеш да влияеш;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Политика за успешно родителство;
• Здравословна програма и много други придобивки.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Информация за контакт

Телефон: 0885069201

VCD