Парафлоу Комуникейшънс ООД
Оператор Гореща Линия
Sofia
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Оператор Гореща Линия

Sofia full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Парафлоу е водеща българска ИT компания с над двадесетгодишна история. Фирмата е сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Парафлоу реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, мобилните продажби, облачните технологии и информационната сигурност. Покрива пазарни сегменти като финанси, индустрия, търговия, образование, здравеопазване, публична администрация, публични услуги, телекомуникации, енергетика.

Responsibilities

• Приемане и и регистриране на заявки в сервизната информационна система
• Комуникация с клиента, относно постъпилите заявки
• Анализ и диагностика на причината за възникналия проблем при клиента
• Решаване на възникнали проблеми от първо ниво при клиента
• Приоритизиране, разпределение и пренасочване на заявки за изпълнение между специалистите на фирмата
• Следене на спазването на договорените срокове за реакция и изпълнение по сервизните заявки и промените в статуса им
• Контрол върху своевременното и правилно попълване на информацията в сервизната информационна система

Requirements and necessary skills

• Образование или опит в областта на ИТ
• Добра компютърна грамотност – MS Office, Web браузер
• Добро познаване на операционните системи Windows, Linux
• Много добро владеене на български език (писмено и говоримо)
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
• Добри комуникативни умения и умения за работа в екип
• Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми
• Умения за паралелно изпълнение на няколко задачи и приоритизирането им
• Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели
• Желание за самоусъвършенстване и обучение.

We offer

• Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение
• Постоянен трудов договор
• Карта за спорт
• Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията

Contact Information

Phone: 960 42 00

VCD