Парафлоу Комуникейшънс ООД
Оператор Гореща Линия
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Оператор Гореща Линия

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Парафлоу е водеща българска ИT компания с над двадесетгодишна история. Фирмата е сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Парафлоу реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, мобилните продажби, облачните технологии и информационната сигурност. Покрива пазарни сегменти като финанси, индустрия, търговия, образование, здравеопазване, публична администрация, публични услуги, телекомуникации, енергетика.

Отговорности

• Приемане и и регистриране на заявки в сервизната информационна система
• Комуникация с клиента, относно постъпилите заявки
• Анализ и диагностика на причината за възникналия проблем при клиента
• Решаване на възникнали проблеми от първо ниво при клиента
• Приоритизиране, разпределение и пренасочване на заявки за изпълнение между специалистите на фирмата
• Следене на спазването на договорените срокове за реакция и изпълнение по сервизните заявки и промените в статуса им
• Контрол върху своевременното и правилно попълване на информацията в сервизната информационна система

Изисквания и необходими умения

• Образование или опит в областта на ИТ
• Добра компютърна грамотност – MS Office, Web браузер
• Добро познаване на операционните системи Windows, Linux
• Много добро владеене на български език (писмено и говоримо)
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
• Добри комуникативни умения и умения за работа в екип
• Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми
• Умения за паралелно изпълнение на няколко задачи и приоритизирането им
• Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели
• Желание за самоусъвършенстване и обучение.

Ние Ви предлагаме

• Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение
• Постоянен трудов договор
• Карта за спорт
• Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията

Информация за контакт

Телефон: 960 42 00

VCD