ЖАР-ММ ЕООД
Специалист ТРЗ
Burgas
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Специалист ТРЗ

Burgas full-time Between 1500 and 2000 bgn

Job Description

Поради повишен обем на работа в отдел Човешки ресурси на наш клиент , фирма с основна дейност търговия с бързоборотни стоки търсим СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ и СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ-с ръководни функции със следните изисквания:

*Висше /средно образование с подходяща специалност
*Практически опит като специалист ТРЗ -ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
*Много добро познаване на нормативната база в сфера Човешки ресурси
*Отлични комуникативни умения за работа в екип от специалисти и работници
*Способност за приоритизиране и възлагане на задачи към служители
*Компютърна грамотност- Word, Excel , ПП за ТРЗ и личен състав
*Предишен опит с Програмен продукт Терез ще счита за предимство
*Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата
*Дългосрочен интерес за развитие в сфера ТРЗ и Управление на човешките ресурси.

-Подготовка на документи за назначаване, ,преназначаване и освобождаване на персонал
-Поддържане на трудовите досиета и изговяне на длъжностни характеристики
-Изготвяне на графици за работа при сменен режим на работа на персонала
-Сумарно месечно отчитане на отработеното време на работниците и служителите
-Изготвяне на ведомости за работни заплати, съгласно отчетеното време
-Подаване в срок необходимата информация към НАП ,НОИ, НСИ и др
-Комуникация с Агенция по заетостта, Инспекция по труда и др. при необходимост
-Изготвяне на документи, касаещи безопасните условия на труд за всеки обект на фирмата
-Активна комуникация със службата по трудова медицина и контрол на работата й
-Актуализиране на всички видове задължителни по закон документи, касаещи персонала (правилници, заповеди, процедури).

Работодателят предлага
*РВ-понеделник-петък, 8.00-17.00 +дежурство една събота в месеца
*РЗ-1200-1300 лв стартова в зависимост от опита за специалист ТРЗ
*РЗ-1400-1800 лв стартова в зависимост от опита за ТРЗ с ръководни функции
*Трудов договор ,социални осигуровки съгласно Кодекса на труда
*Постоянна работа във фирма с изградени търговски структури
*Професионална реализация с възможности за развитие в сфера ЧР
* Отлични условия на труд в голям екип от специалисти и служители

Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с подробно описан опит

Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19

Contact Information

Phone: 056/820321 0886/729786

JobTiger Banner