Специалист ТРЗ
Бургас
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Специалист ТРЗ

Бургас длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

Описание на позицията

Поради повишен обем на работа в отдел Човешки ресурси на наш клиент , фирма с основна дейност търговия с бързоборотни стоки търсим СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ и СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ-с ръководни функции със следните изисквания:

*Висше /средно образование с подходяща специалност
*Практически опит като специалист ТРЗ -ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
*Много добро познаване на нормативната база в сфера Човешки ресурси
*Отлични комуникативни умения за работа в екип от специалисти и работници
*Способност за приоритизиране и възлагане на задачи към служители
*Компютърна грамотност- Word, Excel , ПП за ТРЗ и личен състав
*Предишен опит с Програмен продукт Терез ще счита за предимство
*Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата
*Дългосрочен интерес за развитие в сфера ТРЗ и Управление на човешките ресурси.

-Подготовка на документи за назначаване, ,преназначаване и освобождаване на персонал
-Поддържане на трудовите досиета и изговяне на длъжностни характеристики
-Изготвяне на графици за работа при сменен режим на работа на персонала
-Сумарно месечно отчитане на отработеното време на работниците и служителите
-Изготвяне на ведомости за работни заплати, съгласно отчетеното време
-Подаване в срок необходимата информация към НАП ,НОИ, НСИ и др
-Комуникация с Агенция по заетостта, Инспекция по труда и др. при необходимост
-Изготвяне на документи, касаещи безопасните условия на труд за всеки обект на фирмата
-Активна комуникация със службата по трудова медицина и контрол на работата й
-Актуализиране на всички видове задължителни по закон документи, касаещи персонала (правилници, заповеди, процедури).

Работодателят предлага
*РВ-понеделник-петък, 8.00-17.00 +дежурство една събота в месеца
*РЗ-1200-1300 лв стартова в зависимост от опита за специалист ТРЗ
*РЗ-1400-1800 лв стартова в зависимост от опита за ТРЗ с ръководни функции
*Трудов договор ,социални осигуровки съгласно Кодекса на труда
*Постоянна работа във фирма с изградени търговски структури
*Професионална реализация с възможности за развитие в сфера ЧР
* Отлични условия на труд в голям екип от специалисти и служители

Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с подробно описан опит

Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19

Информация за контакт

Телефон: 056/820321 0886/729786

JobTiger Banner