Народно Читалище "Отец Паисий - 1930"
Работник - Билиотека
Илиянци
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Работник - Билиотека

Илиянци full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Действащо читалище създадено 1930г.

Responsibilities

Да познава основни нормативни документи.
Да работи в екип.
Да комплектува, обработва и съхранява библиотечните фондове.
Поддържане на библиотечната документация

Requirements and necessary skills

Библиотечно образование

We offer

Редовно трудово възнаграждение.
Работа в сплотен екип.

Contact Information

Phone: 0889522741

VCD