Работник - Билиотека
Илиянци
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Работник - Билиотека

Илиянци длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Действащо читалище създадено 1930г.

Отговорности

Да познава основни нормативни документи.
Да работи в екип.
Да комплектува, обработва и съхранява библиотечните фондове.
Поддържане на библиотечната документация

Изисквания и необходими умения

Библиотечно образование

Ние Ви предлагаме

Редовно трудово възнаграждение.
Работа в сплотен екип.

Информация за контакт

Телефон: 0889522741

VCD