Изоматех Инженеринг ЕООД
Технически ръководител
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Технически ръководител

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Изоматех инженеринг ЕООД е българска компания специализирана във внос и дистрибуция на материали за хидроизолационни и покривни системи.

Responsibilities

Основни задължения и отговорности:
Управление на проекти:
Координирате и провеждайте предварителни (на етап проект, преди старта и по време на изпълнение) и окончателни срещи на обекта.
Координирате разрешаването на всички проблеми, във връзка с изпълнението на работата, включително:
Уточняващи подробности
Подготовка на нови детайли при възникване на специфични условия
Координиране на изготвянето на нови детайли, ако е необходимо
Координиране на срещи за проектиране, ако е необходимо за изясняване на проблемите на дизайна
Координиране на срещи за разясняване изпълнението на детайлите с екипа
Подготовка на план за деня и комуникиране на задачите на всеки един член от екипа, създаване на поръчка с необходимите материали за обекта, създаване на списък с необходимото оборудване и инструменти, комуникиране с екипа на всички промени в плана, при необходимост
Подготвяте доклади за разследване на течове
Подготвяте оценки на състоянието и доклади за анализ
Участвайте в срещи за оглед на проекти за покриви, хидроизолации
Координирате изпълнението на работата с представители на възложителя за разрешаване на проблеми с производителността и графика на изпълнение

Работа на обекта:
Документирате периодично процеса, събирате данни от прогреса на работата, включително видео, снимки, измерване, скициране, отчет за изпълнените дейности за деня, идентифициране на недостатъци, почистване и др.
Координирате извършване на водни проби и изготвяте протокол за извършена 72 часова водна проба
Отговаряте за събиране на информация и изготвянето на доклади за анализ на покриви

Спецификации:
Подпомагане при сибиране, както на данни на място, така и на проектни и отчетни данни, за да се изготвят документи за спецификация
Преглеждате чертежите и спецификациите, изготвени от други, за да се уверите, че обхватът на работата е достатъчен и да се уверите, че всички необходими детайли, материали, методи и т.н. са правилно посочени

Установяване на качеството:
Извършвате наблюдения на качеството на текущата работа, за да гарантирате съответствие с тръжните документи и приложимите кодекси и стандарти
Извършвате наблюдения на качеството по време на изпълнение на работите съгласно установени процедури и технология на изпълнение
Установявате качествено изпълнение на работите чрез проверки и тестове след завършване на работата в зависимост от спецификата на системите
Изготвяте доклад за състоянието

Други задължения:
Поддържате компютърни умения, необходими за изпълнение на задълженията
Общи офис задължения, включително фотокопиране, изпращане на имейл, архивиране, документиране, създаване на документи и т.н., както е необходимо
Съставянето на писмени отчети
Бъдете в крак с актуалните тенденции в индустрията, за да осигурите професионално развитие
Други задължения, свързани с работата, според изискванията

Requirements and necessary skills

Изисквания и квалификации
Минимум 3 години опит в хидроизолации и покривни системи
След средно образование или диплома в приложима или свързана област
Силни познания за различни хидроизолации и покривни системи и строителството
Общо разбиране на бизнес динамиката в строителството/областта на хидроизолации и покривни системи
Отлични междуличностни умения, включително силна писмена и устна комуникация
Притежавате инициативност и устрем
Извършвате всички дейности с най-висока степен на професионализъм, като демонстрирате бизнес почтеност, креативност и екипна ориентация
Възможност за пътуване при необходимост за изпълнение на необходимите задължения
VCD