Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Изоматех инженеринг ЕООД е българска компания специализирана във внос и дистрибуция на материали за хидроизолационни и покривни системи.

Отговорности

Основни задължения и отговорности:
Управление на проекти:
Координирате и провеждайте предварителни (на етап проект, преди старта и по време на изпълнение) и окончателни срещи на обекта.
Координирате разрешаването на всички проблеми, във връзка с изпълнението на работата, включително:
Уточняващи подробности
Подготовка на нови детайли при възникване на специфични условия
Координиране на изготвянето на нови детайли, ако е необходимо
Координиране на срещи за проектиране, ако е необходимо за изясняване на проблемите на дизайна
Координиране на срещи за разясняване изпълнението на детайлите с екипа
Подготовка на план за деня и комуникиране на задачите на всеки един член от екипа, създаване на поръчка с необходимите материали за обекта, създаване на списък с необходимото оборудване и инструменти, комуникиране с екипа на всички промени в плана, при необходимост
Подготвяте доклади за разследване на течове
Подготвяте оценки на състоянието и доклади за анализ
Участвайте в срещи за оглед на проекти за покриви, хидроизолации
Координирате изпълнението на работата с представители на възложителя за разрешаване на проблеми с производителността и графика на изпълнение

Работа на обекта:
Документирате периодично процеса, събирате данни от прогреса на работата, включително видео, снимки, измерване, скициране, отчет за изпълнените дейности за деня, идентифициране на недостатъци, почистване и др.
Координирате извършване на водни проби и изготвяте протокол за извършена 72 часова водна проба
Отговаряте за събиране на информация и изготвянето на доклади за анализ на покриви

Спецификации:
Подпомагане при сибиране, както на данни на място, така и на проектни и отчетни данни, за да се изготвят документи за спецификация
Преглеждате чертежите и спецификациите, изготвени от други, за да се уверите, че обхватът на работата е достатъчен и да се уверите, че всички необходими детайли, материали, методи и т.н. са правилно посочени

Установяване на качеството:
Извършвате наблюдения на качеството на текущата работа, за да гарантирате съответствие с тръжните документи и приложимите кодекси и стандарти
Извършвате наблюдения на качеството по време на изпълнение на работите съгласно установени процедури и технология на изпълнение
Установявате качествено изпълнение на работите чрез проверки и тестове след завършване на работата в зависимост от спецификата на системите
Изготвяте доклад за състоянието

Други задължения:
Поддържате компютърни умения, необходими за изпълнение на задълженията
Общи офис задължения, включително фотокопиране, изпращане на имейл, архивиране, документиране, създаване на документи и т.н., както е необходимо
Съставянето на писмени отчети
Бъдете в крак с актуалните тенденции в индустрията, за да осигурите професионално развитие
Други задължения, свързани с работата, според изискванията

Изисквания и необходими умения

Изисквания и квалификации
Минимум 3 години опит в хидроизолации и покривни системи
След средно образование или диплома в приложима или свързана област
Силни познания за различни хидроизолации и покривни системи и строителството
Общо разбиране на бизнес динамиката в строителството/областта на хидроизолации и покривни системи
Отлични междуличностни умения, включително силна писмена и устна комуникация
Притежавате инициативност и устрем
Извършвате всички дейности с най-висока степен на професионализъм, като демонстрирате бизнес почтеност, креативност и екипна ориентация
Възможност за пътуване при необходимост за изпълнение на необходимите задължения
JobTiger Banner