Народно читалище "Алеко Константинов 1897"- София
Библиотекар
гр. София, Район Оборище
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Библиотекар

гр. София, Район Оборище full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Народно читалище „Алеко Константинов 1897” е едно от най- старите читалища, намиращо се в центъра на града. От 2 месеца има ново настоятелство и започва обновяване на дейностите и материалната база.

Responsibilities

Поддържане на библиотеката и участие в организацията на четения и читателски клуб.

Requirements and necessary skills

Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на потребителите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви.
Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.

We offer

Работно време на библиотеката: От понеделник до петък: 9 ч – 17.30 ч.; Основна заплата: 720.00 лв. Работа с интелигентни и възпитани хора. Разбрано, гъвкаво и отговорно настоятелство. Увеличаване на заплатата спрямо подобряването на финансовите резултати на читалището. Работно място в центъра на града с много добри транспортни връзки.

Contact Information

Phone: 0885657289

VCD Banner
JobTiger Banner