Народно читалище "Алеко Константинов 1897"- София
Библиотекар
гр. София, Район Оборище
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Библиотекар

гр. София, Район Оборище длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Народно читалище „Алеко Константинов 1897” е едно от най- старите читалища, намиращо се в центъра на града. От 2 месеца има ново настоятелство и започва обновяване на дейностите и материалната база.

Отговорности

Поддържане на библиотеката и участие в организацията на четения и читателски клуб.

Изисквания и необходими умения

Кратко описание на длъжността: Познава и спазва нормативните актове, инструкции, правила и други, отнасящи се до изпълняваната библиотечно-библиографска и информационна дейност; участва в дейности по: набавяне, организация, съхранение, опазване и ползване на библиотечните фондове; изгражда и поддържа библиотечно-библиографски и информационно-търсещи системи: каталози и картотеки в традиционен и електронен вид; осъществява библиотечно-библиографско и информационно обслужване на потребителите на библиотеката; поддържа отчетна и технологична документация; осъществява културни, образователни, информационни и квалификационни прояви.
Участва в комисии и работни групи по определени проблеми; планира и отчита дейността си.

Ние Ви предлагаме

Работно време на библиотеката: От понеделник до петък: 9 ч – 17.30 ч.; Основна заплата: 720.00 лв. Работа с интелигентни и възпитани хора. Разбрано, гъвкаво и отговорно настоятелство. Увеличаване на заплатата спрямо подобряването на финансовите резултати на читалището. Работно място в центъра на града с много добри транспортни връзки.

Информация за контакт

Телефон: 0885657289

VCD Banner
JobTiger Banner