Матюшонок Сергий Володимирович
Помощник на главен счетоводител
Варна
full-time
Between 500 and 1000 bgn
 Suitable for refugees

Помощник на главен счетоводител

Варна full-time Between 500 and 1000 bgn  Suitable for refugees

About us

Tърсим помощник на главен счетоводител за ресторант във Варна.

Responsibilities

Водене на първична документация и предаването й на главния счетоводител.
Заприхождаване и изписване на стоки и услуги.
Организиране, контрол и класифициране на документооборота.
Следене, отразяване и контролиране на разплащанията.
Контрол и оформяне на документацията по провеждане на ревизии и инвентаризации.
Изготвяне на текущи и периодични справки.
Предимство- опит в работа с програмата R-Kipper

Requirements and necessary skills

Трудов опит като счетоводител минимум 1 година - за предпочитане в сферата на хотелиерство и ресторантьорство;
Владеене на руски на разговорно ниво.

We offer

Стабилна работа и месечно възнаграждение
Коректни трудово-правни отношения
Възможност за професионално обучение и развитие

Contact Information

Phone: +359899318868

JobTiger Banner
JobTiger Banner