Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Главен специалист
Сливен
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Главен специалист

Сливен full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", сектор ПБ Сливен

Responsibilities

Да познава, прилага и спазва правилата и нормите регламентирани във Вътрешните правила за експлоатация и ремонт на стоманени резервоари за съхранение на нефтопродукти в петролните бази на ДА ДРВВЗ;
При заделяне, освобождаване и прехвърляне на горива и масла извършва тяхното прехвърляне в и от резервоара, след разпореждане от началника на сектора;
Да следи за правилното пълнене на авто- и жп- цистерните, като проверява заземяването преди започване на пълненето и при авария притежава умения по прехвърлянето на горива и масла през резервната инсталация с резервна помпа.
Да извършва ежедневен технически оглед, съгласно утвърден график, на съоръженията в резервоарен парк, помпени помещения за светли горива, вода, пяна на гасене; констатираното се отразява в дневник.

Requirements and necessary skills

Образователна степен необходима за заемане на длъжността: Средно образование
Професионална област: техническа;
Професионален опит - 2 години;
Необходими документи: Подробна автобиография на български език.

We offer

Ако това предложение Ви заинтригува, използвайте бутона - "Кандидатстване". Документите могат да бъдат подадени и на адрес: гр. София, ул. Московска № 3, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Стартово заплащане - 1300 лв. бруто.

Contact Information

Phone: 9210 221, 9210301,9210267

JobTiger Banner
JobTiger Banner