Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Главен специалист
Сливен
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Главен специалист

Сливен длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", сектор ПБ Сливен

Отговорности

Да познава, прилага и спазва правилата и нормите регламентирани във Вътрешните правила за експлоатация и ремонт на стоманени резервоари за съхранение на нефтопродукти в петролните бази на ДА ДРВВЗ;
При заделяне, освобождаване и прехвърляне на горива и масла извършва тяхното прехвърляне в и от резервоара, след разпореждане от началника на сектора;
Да следи за правилното пълнене на авто- и жп- цистерните, като проверява заземяването преди започване на пълненето и при авария притежава умения по прехвърлянето на горива и масла през резервната инсталация с резервна помпа.
Да извършва ежедневен технически оглед, съгласно утвърден график, на съоръженията в резервоарен парк, помпени помещения за светли горива, вода, пяна на гасене; констатираното се отразява в дневник.

Изисквания и необходими умения

Образователна степен необходима за заемане на длъжността: Средно образование
Професионална област: техническа;
Професионален опит - 2 години;
Необходими документи: Подробна автобиография на български език.

Ние Ви предлагаме

Ако това предложение Ви заинтригува, използвайте бутона - "Кандидатстване". Документите могат да бъдат подадени и на адрес: гр. София, ул. Московска № 3, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Стартово заплащане - 1300 лв. бруто.

Информация за контакт

Телефон: 9210 221, 9210301,9210267

JobTiger Banner
JobTiger Banner