Централна медицинска библиотека към Медицински университет-София
Специалист „Човешки ресурси“
София
длъжност на непълно работно време
От 500 до 1000 лв.
JobTiger Banner
JobTiger Banner