Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
more than 300 служителя
Главен експерт, международно сътрудничество в отдел „Международна дейност”
София
full-time
JobTiger Banner
JobTiger Banner