Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
над 300 служителя
Главен експерт, международно сътрудничество в отдел „Международна дейност”
София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner
JobTiger Banner