"Капитал Хелт Холдинг" ЕАД
50 - 300 служителя Apply See employer
Старша медицинска сестра
гр. Варна, ул. Любен Лазарпв 107
full-time

Старша медицинска сестра

гр. Варна, ул. Любен Лазарпв 107 full-time

About us

На спокойно място в гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/ е разположена Резиденция и хоспис за възрастни „Сердика”. Тук осигуряваме денонощни грижи за любимите ни хора в уютна и комфортна среда. В нашата практика съчетаваме основната медицинска грижа с модерните и иновативни технологии. Отличаваме се със световен стандарт за качество, базиран на редица проучвания. Вярваме, че за всяко пораснало дете идва онзи ключов момент, в който е време да се погрижи за своите родители. Тогава ние ви подаваме ръка. Благодарение на високо квалифициран и подбран екип, резиденция „Сердика“ отваря врати към пълноценния и благоприятен начин на живот.

Във връзка с предстоящото откриването на Резиденция и хоспис за възрастни Сердика в гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/ търсим да назначим мотивиран служител с подходящите опит и знания на длъжност:

Responsibilities

Описание на длъжността:

Старшата медицинската сестра отговаря за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Организира и контролира цялостната дейност на медицинските сестри, санитари, болногледачи и хигиенисти в резиденция за възрастни, гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/.

Основни задължения:
1. Подпомага дейността на лекаря по диагностика и лечение на пациентите.
2. Предоставя висококвалифицирани и навременни сестрински грижи.
3. Своевременно информира останалата част от екипа (мед. сестра, санитар, рехабилитатор и др.) за прием на пациент.
4. Контролира приемането и настаняването на пациента при постъпването му.
5. При приемането и настаняването на пациента, предава необходимата документация на дежурната медицинска сестра.
6. Ежедневно извършва визитация и се запознава със здравословното състояние на пациентите.
7. Прави заявка за материали и консумативи, необходими за дейността на резиденция и хоспис за възрастни.
8. Проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на материали и консумативи.
9. Контролира и отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията и дезинсекцията в резиденция и хоспис за възрастни гр. Варна
10. Следи за добрите етични взаимоотношения между персонала.
11. Следи за спазване на медицинската етика в отношенията между персонал и пациент.
12. Изготвя графици за работа на персонала.
13. Представя на Управител, база Варна анализ и информация за състоянието на здравните грижи в резиденция и хоспис за възрастни гр. Варна.

Requirements and necessary skills

Изисквания към длъжността:
• Завършено висше образование – степен Магистър по Здравни Грижи.
• Минимален опит на подобна позиция 1-2 години.
• Компютърна грамотност и умения за работа с MS Office пакет.

Личностни качества и умения:
• Отлични комуникативни умения на различни нива в йерархията.
• Емоционална стабилност.
• Мотивация за работа и последователност в изпълнението на задачите.
• Организационни умения за ръководене на екип от хора.
• Желание за работа с пациенти и близки.

We offer

1. Добро възнаграждение. Трудов договор сключен с "Капитал Хелт Холдинг" ЕАД.
2. Ваучери за храна.
3. Възможности за самостоятелност и демонстрация на организационни умения.
4. Добра среда на работа и подкрепа от управлението на медицинското заведение.

Местоположение на работното място: гр. Варна, ул. Д-р Любен Лазаров 107.

Contact Information

Phone: 0884500662

JobTiger Banner