"Капитал Хелт Холдинг" ЕАД
Старша медицинска сестра
гр. Варна, ул. Любен Лазарпв 107
длъжност на пълно работно време

Старша медицинска сестра

гр. Варна, ул. Любен Лазарпв 107 длъжност на пълно работно време

За нас

На спокойно място в гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/ е разположена Резиденция и хоспис за възрастни „Сердика”. Тук осигуряваме денонощни грижи за любимите ни хора в уютна и комфортна среда. В нашата практика съчетаваме основната медицинска грижа с модерните и иновативни технологии. Отличаваме се със световен стандарт за качество, базиран на редица проучвания. Вярваме, че за всяко пораснало дете идва онзи ключов момент, в който е време да се погрижи за своите родители. Тогава ние ви подаваме ръка. Благодарение на високо квалифициран и подбран екип, резиденция „Сердика“ отваря врати към пълноценния и благоприятен начин на живот.

Във връзка с предстоящото откриването на Резиденция и хоспис за възрастни Сердика в гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/ търсим да назначим мотивиран служител с подходящите опит и знания на длъжност:

Отговорности

Описание на длъжността:

Старшата медицинската сестра отговаря за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Организира и контролира цялостната дейност на медицинските сестри, санитари, болногледачи и хигиенисти в резиденция за възрастни, гр. Варна /район Приморски, до хотел Журналист в посока Свободния университет/.

Основни задължения:
1. Подпомага дейността на лекаря по диагностика и лечение на пациентите.
2. Предоставя висококвалифицирани и навременни сестрински грижи.
3. Своевременно информира останалата част от екипа (мед. сестра, санитар, рехабилитатор и др.) за прием на пациент.
4. Контролира приемането и настаняването на пациента при постъпването му.
5. При приемането и настаняването на пациента, предава необходимата документация на дежурната медицинска сестра.
6. Ежедневно извършва визитация и се запознава със здравословното състояние на пациентите.
7. Прави заявка за материали и консумативи, необходими за дейността на резиденция и хоспис за възрастни.
8. Проверява разпределението, изразходването, съхраняването и отчета на материали и консумативи.
9. Контролира и отговаря за хигиенното състояние, за дезинфекцията и дезинсекцията в резиденция и хоспис за възрастни гр. Варна
10. Следи за добрите етични взаимоотношения между персонала.
11. Следи за спазване на медицинската етика в отношенията между персонал и пациент.
12. Изготвя графици за работа на персонала.
13. Представя на Управител, база Варна анализ и информация за състоянието на здравните грижи в резиденция и хоспис за възрастни гр. Варна.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към длъжността:
• Завършено висше образование – степен Магистър по Здравни Грижи.
• Минимален опит на подобна позиция 1-2 години.
• Компютърна грамотност и умения за работа с MS Office пакет.

Личностни качества и умения:
• Отлични комуникативни умения на различни нива в йерархията.
• Емоционална стабилност.
• Мотивация за работа и последователност в изпълнението на задачите.
• Организационни умения за ръководене на екип от хора.
• Желание за работа с пациенти и близки.

Ние Ви предлагаме

1. Добро възнаграждение. Трудов договор сключен с "Капитал Хелт Холдинг" ЕАД.
2. Ваучери за храна.
3. Възможности за самостоятелност и демонстрация на организационни умения.
4. Добра среда на работа и подкрепа от управлението на медицинското заведение.

Местоположение на работното място: гр. Варна, ул. Д-р Любен Лазаров 107.

Информация за контакт

Телефон: 0884500662

JobTiger Banner