Райкомерс Конструкшън ЕАД
more than 300 служителя Apply See employer
Шофьор на товарен автомобил над 12 тона
Sofia
full-time

Шофьор на товарен автомобил над 12 тона

Sofia full-time

About us

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания с тридесет годишен опит в областта на инфраструктурното строителство, специализирана в изграждане и реконструкции на водопроводни и канализационни мрежи както и на други разновидности на подземната инфраструктура.

Responsibilities

• Извършване на доставки на строителни материали по обектите ни в цялата страна;
• Да се грижи за чистотата, хигиената и техническата изправност на автомобила, съгласно
установения ред;
• Да спазва стриктно Закона за движение по пътищата;
• Желание за работа.

Requirements and necessary skills

• Шофьорска книжка – категория „С“;
• Дигитална карта за Тахо-граф;
• Професионална компетентност;
• Валидно „Удостоверение за психологическа годност“;
• Професионален опит минимум 1 година.

We offer

• Коректност в трудовоправните отношения;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Въвеждащо обучение;
• Карта за спорт;
• Карта за оптики.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените на първия етап от подбора кандидати.
Личните данни и кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност и ще бъдат използвани от “Райкомерс Конструкшън“ ЕАД единствено и само за целите на подбора и в съответствие с действащото законодателство, като няма да бъдат предавани на трети лица, освен ако законът не го изисква. Кандидатите предоставят личните си данни доброволно и ще имат право на достъп и коригиране на личните си данни след подаване на писмено искане.
Може да се запознаете с нашата политика за Защита на лични данни на страницата на фирмата.

Contact Information

Phone: 0884554940

JobTiger Banner